31 март 2013 г.

Mаршрути и обекти за град София

Линк към маршрути и обекти за град София

Със специални благодарности към Боян Младенов!!!

3 февруари 2012 г.

8 част Изпитни въпроси и отговори за тестовете

141. Как се наказва водач на лек таксиметров автомобил, който неправилно престоява или паркира в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз или кръстовище?
С глоба.

142. Как се наказва водач на лек таксиметров автомобил, който превозва деца в нарушение на изискванията на ЗДП?
С глоба 50 лв.

143. Наказва ли се пътник в лек таксиметров автомобил, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан?
Да, с глоба 50 лв.

144. Подлежат ли на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 50лв. включително?
Не.

145. В какъв срок, водач на лек таксиметров автомобил, на когото е наложено наказанието глоба, трябва да заплати глобата?
7 дни.

146. Какъв документ трябва задължително да представи водача на лек таксиметров автомобил при връчване на наказателно постановление?
Валидно свидетелство за управление на МПС.

147. При съставяне на акт за установяване на административно нарушение на водач на лек таксиметров автомобил, може ли свидетел по акта да бъде и служебно лице?
Да.

148. Каква мярка се налага за превозно средство обозначено с опознавателни знаци за таксиметров превоз без да е включено в списъка към удостоверение за регистрация?
Временно отнемане на свидетелството за правоуправление, но не повече от месец

149. При коя от изброените неизправности е разрешено да се придвижите до мястото на нейното отстраняване?
Неизправен скоростомер.

150. При коя от изброените неизправности е разрешено да се придвижите до мястото на нейното отстраняване?
Шумът на двигателя не отговаря на предписаните стойности.

151. Разрешено ли е на водач да продължи да се движи, в случай на повреда или неизправност в превозното средство, при който изтича гориво?
Не.

152. Разрешено ли е движението на автомобила с повредена или деформирана джанта?
Не.

153. Разрешено ли е движението на автомобила с разкъсвания на гумата?
Не.

154. Разрешено ли е движението на автомобила с неработещ съединител?
Не.

155. Каква е максимално допустимата скорост на движение за водач на лек таксиметров автомобил, при движение в жилищна зона?
20км/ч.

156. Разрешено ли е на водачът да оставя паркирано МПС бе надзор?
Да.

157. На какво най-малко разстояние от кръстовище трябва да бъде спряно за престой или паркирано МПС?
5м.

158. Разрешено ли е паркирането в жилищна зона обозначена със съотвения пътен знак?
Да, само на специално обозначените за целата места.

159. Разрешен ли е престоят на таксимтров автомобил с цел очакване на пътници на спирка на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници?
Не.

160. Какви действия трябва да предприеме водачът на превозно средство при подаден сигнал за спиране от контролните органи, ако няма други указания?
Плавно спиране в дясно на пътното платно.