14 януари 2011 г.

Ред за явяване на изпит и издаване на удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил"

Необходими документи:
В Регионалната дирекция "Автомобилна администрация" се подава заявление за явяване на изпит към което се прилагат следните документи:
  1. Копие на удостоверение за управление на МПС (и талон)
  2. Свидетелство за съдимост
  3. Документ за медицински преглед
  4. Копие на удостоверението за психологическа годност за водач на таксиметров автомобил
  5. Документ за платена такса за явяване на изпит за водач на лек таксиметров автомобил
Изпитът е теоретичен и се състои от две части. Първата е решаване на тест, състоящ се от 20 въпроса. Времето за попълване на изпитния тест е 20 минути. Положителна оценка на първата част от изпита при не повече от два неверни отговора. След успешно положен изпита за пъва част, кандидатът се допуска до втора част на изпита. Втората част включва писмен отговор на три въпроса. Времето за отговор е 30 минути. Първият и вторият въпрос се оценяват от 0 до 5 точки, а третият от 0 до 10 точки в зависимост от пълнотата на отговора. Положителна оценка за втората част на изпита се поставя, когато кандидатът има не по-малко от 12 точки общо от трите въпроса. За успешно положен изпит се смята когато оценките от първата и втората част са положителни. При успешно положен изпит се издава удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

Няма коментари:

Публикуване на коментар